Epilepsi (Sara)

Çocuklarda Epilepsi

Beynimiz milyonlarca sinir hücresinin oluşturduğu karmaşık bir ağ sistemidir. Beyinde haberleşme bilgisayarlar gibi çok düşük elektriksel akımlarla sağlanır. Sağlıklı insanlarda bu elektriksel aktivite belirli bir düzen içerisinde işlerken, epilepsi hastalarında elektriksel kısa devreler görülür. Sinir hücrelerinin bir kısmı yüksek miktarda ve yoğun şekilde elektriksel sinyaller üretmeye başlar, bu sinyal beyinde çıktığı ve yayıldığı bölgeleri etkileyerek nöbetlere yol açar.

Çocuk beyni gelişmekte olan bir yapı olduğu için bu tür elektriksel hataların oluşmasına daha yatkındır. Bu nedenle epilepsi en çok çocukluk döneminde ortaya çıkar. Buna yol açan beyindeki etkilenmiş bir alan olabileceği gibi (yara), beyin bölgelerinin gelişimsel iletişim sorunları olabilir. Gelişimsel sorunlar belirli yaşlarda ortaya çıkan daha iyi huylu durumlarken, beyindeki yara, tümör, damarsal paket vb. durumlar daha dirençli nöbetlere yol açabilir.

Epilepsi çocuklarda yol açtığı nöbetlerin uzaması, 10 dakikadan uzun, nedeniyle solunum ve kalbi zorlayabileceği gibi, sık tekrar etmesi halinde okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü, konuşma sorunları ve hiperaktiviteye yol açabilir. Bu nedenle epilepsi tanısının erken dönemde konulması ve tedavisi önemlidir.

Doç Dr Barış Ekici, Çocuk Nöroloji Doktoru

Sara krizleri başlamadan tedavi!!! Epilepsi tedavisinde yeni yaklaşım.

 

Hastalık yoksa tedavide yoktur. Basit ve akılcı bir yaklaşım gibi görünsede son bilimsel veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor.

Yıllarca epilepsi ilaçlarının hastaları tedavi etmediğini sadece sara nöbetlerini engellediği bilgisini hastalarımızla paylaştıktan sonra işlerin değişemeye başladığını fark ediyorum.

Aslında tıp böyledir. Önce mamalar övüldü, anne sütü kötülendi, sonra herşey değişti. Kolesterol en büyük düşmandı. Yumurta kötü, kırmızı et öldürürdü. Sonra Atkins diyeti, taş devri diyeti çıktı. Her şey değişti.

Son bilimsel çalışmalar da bize yanlış bildiğimiz doğruları gösteriyor. İlk veriler bir fare çalışmasında geldi.  Genetiğiyle oynanmış ve 3 aylıkken sara krizleri başlayacak fareler önceden tedavi edilince sara krizlerinin başlamadığı gösterildi.

Sonra tuberoskleroz ve sturge weber sendromlu çocuklarda sara krizleri başlamadan tedavinin nöbetleri engellediği gösterildi. Daha ilginci bu çocukların zeka seviyeleri de diğerlerinden daha iyi korunuyordu.

Epileptogenez. Yani sara krizlerinin beyinde yer etmesi. Olay bu. Yangını daha hiç çıkmadan söndürmek. Dolayısıyla beynin sara krizini öğrenmesini engellemek.

Doç Dr Barış Ekici, Çocuk Nöroloji Doktoru

AİLELER İÇİN SARA HASTALIĞI (EPİLEPSİ) HAKKINDA GENEL BİLGİ

Beynimiz milyonlarca sinir hücresi ve bunları destekleyen hücrelerden oluşmuşlardır. Beynimizdeki hücreler birbirleri ile karmaşık elektriksel ve kimyasal maddeler vasıtası ile haberleşir ve istediğimiz doğrultuda hareket etmemizi sağlarlar. Normal şartlar altında belirli düzen ve koordinasyon ile çalışan bu hücrelerin bir kısmının normal aktivitesi dışında uyarılar göndermesi sonucu nöbet olarak tarif edilen ataklar meydana gelir. Anormal olarak çalışan bu yapının sorumlu olduğu görevle ilişikli bulgular ortaya çıkar. Örneğin sol kolumuzu kontrol eden hücrelerin anormal davranışları sonucu sol kolumuzda uyuşma (duyusal), karıncalanma, ritmik atımlar-kasılmalar ortaya çıkabilir. Bu tür bilincin etkilenmediği nöbetlere fokal (basit) nöbet, bilincin etkilendiği tüm vücudun kasıldığı veya titremelerin ortaya çıktığı ataklara jeneralize nöbet olarak tanımlıyoruz. Bu tür tanımlamalar nöbetin nedenini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Birden fazla nöbetin tekrarladığı duruma epilepsi (Sara) hastalığı denir. Anne karnından başlayarak tüm yaşam boyunca görülebilir. Özellikle çocuk sinir sistemindeki özel durumlar nedeni ile çocuklarda daha sık gözükür. Beyindeki sinir hücrelerinin çalışmasını bozan/farklılaştıran her durum nöbete yol açabilir. (Kafa yaralanmaları, beyin felçleri, inme, menenjit, ensefalit  gibi beyin iltihaplanması, yüksek ateş, bazı uayarıcı ilaçlar,  zeka geriliğine yol açan hastalıklar, ailevi-kalıtsal hastalıklar gibi)

Nöbetlerin büyük kısmı 2-5 dk kadar sürer nadiren 30dk uzun nöbetler olabilir bu duruma status epileptikus denir, yoğun bakım şartlarında takip edilmelidirler. Hayatı tehdit edici bir durumdur.  Nöbetler çeşitli şekilde ortaya çıkmakla beraber temelde duyusal, motor, otonom ve psişik bulguların biri veya birden fazlasını içerebilirler. En sık karşılaştığımız ataklar jeneralize tonik klonik nöbetlerdir. Jeneralize tüm vücudun etkilendiği, yaygınlık durumudur. Tonik, etkilenen bölgenin kasılması ile karakterizedir genellikle 10sn-2dk kadar surer. Kasılan bölge çene, boyun, boğaz bölgesi ise hastada kısa bir sure sonra nefes alamaya bağlı siyanoz (morarma) gelişir, beyne yeterince oksijen gidemediğinden sorunlu hücreler dahil tüm beyin fonksiyonlarında geçici bir kapanma olur, bu da nöbet olayını çoğunlukla sonlandırır, sonrasında klonik olarak tariflenen ritmik atımlar ortaya çıkabilir. Hastanın atımlar olan uzuvunun tutulması atımları durdurmaz, bu durum nöbet için tipiktir. Atımlar ve kasılmanın sonrasında vücütta bir gevşeme olur hasta derin bir uykuya geçer bu dönem (postiktal ) 5-10 dk ile 1-2 saat kadar sürebilir. Bir nevi dinlenme dönemidir.  Sonrasında başağrısı, uyku isteği, mide bulantısıkusma, konuşamama, görmeme, hafıza kaybı gibi birtakım bulgular ortaya çıkabilir. Bu durum tümü ile zararsız olup 2-4 saat içinde tümü ile düzelmesi beklenir.

Nöbet kontrolü amacı ile kullanılan ilaçlara antiepileptik ilaçlar olarak tanımlanmıştır. Bu ilaçların hiç biri epilepsinin nedenini tedavi edemez, sadece nöbet oluşma ihtimalini azaltarak hastayı bu yönden korur. Yani bu ilaçlar semptomatik tedavi edicilerdir. Antiepileptik ilaçların geniş bir yan etki spekturumu vardır. Her nekadar uzun yıllar deneysel ve klinik çalışmalarda yan etkileri anlaşılmaya çalışılsa da bir çok ilacın uzun dönem etkileri hala tam olarak bilinmemiş olabilir. Bu nedenlerden dolayı tüm dünyada çocuk nörologları mümkün olduğunca antiepileptik ilaç başlamamaya çalışırlar. Ancak nöbet sıklığı hastanın klinik durumu ve nöbetin yol açabileceği ikincil etkilerden dolayı gerekli durumlarda bir veya birden fazla ilaç tedaviye eklenebilmektedir. Genellikle ilk nöbette hastaya ilaç tedavisi başlanmaz. İlk nöbetten sonra nörolojik muayenesi ve EEG bulguları normal olan bir hastanın 6 ay içinde nöbet tekrarı ihtimali %40 olarak kabul edilmeltedir. Ancak bu dönemde 2. bir nöbet geçirilmiş ise %70 oranında, yakın bir zamanda 3. bir nöbet geçirilebileceği bilinmelidir. (Aynı gün içinde geçirilen birden fazla nöbet tek nöbet olarak kabul edilmektedir.) Hastaların büyük bölümüne EEG bulguları, kraniyal görüntüleme, elektrolitleri ve nöbet tarifine göre düşük dozda başlanılarak yavaşca arttırılan antiepileptik ilaç tedavisi verilir. Bazı durumlarda hekimin kararı ile ilaç başlamadan birden fazla nöbet izleyebileceği gibi (febril konvulsiyon, rolandik epilepsy, yenidoğan nöbetlerinin bir kısmı, vb) ilk nöbet ile de ilaç başlanılabileceği (status epileptikus ) bilinmelidir.

Başlanılan ilk ilacın nöbet kontrolünü sağlaması için uygun dozda, uygun yoldan verilmesi çok önemlidir. Ilaçın etkisiz olduğunu söylemek için kandaki ilaç düzeyinin toksik sınırın hemen altına kadar arttırmak gerekebilir. Birinci tercih edilen ilaç etkisiz olduğu kabül edilir ise yeni ilaç başlanır. Bu dönemde eski ilacı kesmek gerekir. Çoklu tedavi yarardan çok yan etkilerin bir birini tetiklemesine bağlı ciddi sorunlara yol açabilir. Tek ilacın nöbet kontrülü %60-70 oaranında sağladığı, ikinci ilacın ve üçüncü ilacın bu oranın üzerine ancak %5-10 katkı sağlayabileceği bilinmelidir. Tedaviye dirençli hastaların (2 antiepileptik tedaviye rağmen nöbetlerin sıklıkla devam etmesi) epilepsi cerrahisi, ketojenik diyet, vagus sinir stimulasyonu açısından değerlendirilmesi uygun olur.

Çocuk Nörolojisi, Pediatrik Nöroloji, Çocuk Nöroloji

“Epilepsi (Sara)” için 16 yorum

 1. 5 senedir epilepsi tedavisi gören şu anda 9 yasında olan bir kızım var. İlaç koruyor ancak nöbet geçirmediği için doktorumuz bıraktırmak istemişti.. bundan 2 sene önce ilacı azaltınca tekrar nöbet geçirdi. Mecburen ilaca devam ettik. sonrasında belirgin bir nöbet geçirmedi ancak dün ve bugün sabah uyandığında konuşamama gibi bir durumla karşılaştık.. 1 buçuk dakika kadar sürdü.. Bilinç açık herhangi bir kasılma yok yürüyebiliyor sadece konuşamıyor kelimeler düzgün degil. ancak konuşmaya başladıktan sonra bize ifade ettiği; ”çok korktum önce bütün vücudumu bir elektrik çarptı uyandım sonra da çenemin titremesini durdurumadım.. konuşamadım ” şeklinde oldu, Barış Bey size sorum şu olacak… bu epilepsi hastalığında nasıl bir aşamadır… bu bir nöbet midir ? Bizi bu konuda bilgilendirirseniz çok seviniriz … iyi çalışmalar …

  Beğen

 2. Barış Bey merhaba;
  Adım Hasan Tahsin Yılmaz, 23 Ekim 2001 tarihi doğumlu 15 yaşında erkek kardeşim var.Yaklaşık olarak 3 hafta önce gece 01.15 civarında kardeşim bir nöbet geçirdi.1 dk kadar süren bu nöbette gözleri yukarı doğru kayıp vücudunda kasılmalar vardı aynı şekilde ağzında da kasılmalar oldu.Hastahaneye götürdük serum takıldı sara(epilepsi)’den şüphelenildi.Serum bittikten sonra eve geldik.Ertesi gece yine aynı saatlerde biraz daha az şiddetli nöbet yine oldu ve tekrar hastaneye götürdük yine sakinleştirici tarzında bir serum verdiler eve geldik.Bundan 1 hafta kadar herhangi bir atak olmadı.Eeg çekildi nörolojiden doktor epilepsi olmadıgını ve konversiyon bozukluğu olma ihtimali olabileceği ve pediyatri nöroloj uzmanının bakması gerektiği söyledi.Birkaç gün sonra aynı nöbeti geçirdi tekrar 2 ya da 3 kez oldu üst üste fakat hastahaneden randevuyu belli bir süre sonraya aldıgımız için normal acilde yine serum takılıp eve gönderildik.Yine birkaç gün sonra yine aynı nöbeti geçirdi ve biraz daha şiddetli gibiydi ve nöbet sırasında el ve ayakları çok hareket ettiği iiçin biraz sarıldım ve birkaç kez suratına ve basına su sürüp döktüm ayrıca tokat attım.Bunları yapınca nöbeti daha şiddetlendi gözlemlediğim kadarıyla ve burnundan cok az miktarda kan geldi.Ambulansa haber verdik ambulans geldi ve bu atak 15-20 veya biraz daha fazla sürdü.Bu nöbette öncekilerden farklı olarak nöbet anını hatırlamadı.Bunda bizim nöbet geçirirken yaptıklarmızın etkisi oldugunu düşünüyorum ve doktorda öyle söyledi.Bu nöbet sırasında yataktan kalkmaya falan çalıştı ara ara konustu ama kendinde değildi.Ve bu nöbetten yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra yani dün yine nöbet geçirdi.Nöbet esnasında videoya kaydettik ve elimde nöbet geçirirken videosu duruyor.Bu nöbette 2 kez oldu ilki daha hafif ikinci nöbette 55 saniye kadar sürdü.Ve geçirdiği nöbetlerde bilinci açık oluyor nöbet anını hatırlıyor ve ama hareketlerini fiziksel aktivitelerini kontrol edemiyor ve bazı nöbetlerde bilinçli olarak bizimle konusabiliyor ya da nöbetten önce olacagını fark edip bize söyleyebiliyor.Biraz araştırdığımda Epilepsi’nin tonik-klonik nöbetiyle benzerlik gösterdiğini gördüm.Ayrıca yukarıda bahsetmeyi unuttuğum birşey de bu nöbetlerin hepsi gece 01:00-03:00 saatleri esnasında uykudayken veya ilk nöbeti uykudayken geçirip uyandıgında yarı uyanık halde ikinci nöbeti geçirmesiyle oluyor.Nöbet saatleri birbiriyle hemen hemen aynı saatlerde ve sadece uyku esnasında gerçekleşiyor.Diğer saatlerde herhangi bir nöbet geçirme durumu olmuyor.Eğer imkanımız varsa nöbet esnasında çektiğim videoyu size e-mail veya watsapp yardımıyla iletebilirim.Sizden bir bilgi bir yardım veya öneri ve düşünce almak beni gerçekten çok mutlu edicektir.Şimdiden teşekkür ediyorum.

  Beğen

 3. Barış Hocam 7yasindaki oglumun bugun eeg sonuçları cıkti hemisferal asimetri /anorm :hemisfeler arası simetri yoktur sag hemisfer pariyetookspital bölgelerde yüksek amlitüdlü keskin dalga aktiviteleri izlenmiştir.bu aktiviteler trase boyunca 3 kez tüm hemgisfer alanlarına yayılarak jeneralize keskin dalga şeklinde devamlılık göstermiştir. sonuç : normal zemin aktivitesi ile birlikte sağ hemisfer arka bölgelerden kaynalanarak jeneralizasyon gösteren epileptik anormallik izlenmiştir Doktorumuz epilepsi dedi ve ilac olarak tegretol cr 400 verdi hocam konu hakkinda hiç bilglmiz yok bu ilaclar bu hastalıgı bitirirmi yoksa ömür boyu sürermi

  Beğen

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç Dr Barış Ekici'den randevu almak için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.